Ga naar de inhoud

Je registratie voor ‘Leesfeest’ is goed ontvangen.

Vanaf nu ontvang je in de eerste week van de maand  ‘Leesfeest’.
Een nieuwsbrief vol met winacties, recensies, lees- en schrijftips.   

Ik wens je alvast veel leesplezier.